1. Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie lub elektronicznie na dowolnie wybrany turnus.
  2. Po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzymuje pisemne potwierdzenie wraz z podanym nr konta, na które należy wpłacić zaliczkę.
  3. Potwierdzenie, zgodnie z życzeniem pacjenta, może być wysłane pocztą lub elektronicznie.
  4. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji zawartych w pisemnym potwierdzeniu.
  5. W przypadku rozbieżności między rezerwacją a pisemnym potwierdzeniem – należy skontaktować się z pracownikiem recepcji.