1. Rezerwacji na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem można dokonać osobiście telefonicznie lub elektronicznie na dowolnie wybrany turnus – po otrzymaniu decyzji o przyznanym dofinansowaniu.
  2. Sanatorium „Wrzos” realizuje dofinansowania dla osób z następującymi schorzeniami: narząd ruchu, schorzenia górnych dróg oddechowych, schorzenia reumatyczne, schorzenia neurologiczne oraz schorzenia układu krążenia. Realizujemy także dofinansowania dla kobiet po mastektomii.
  3. Dla pacjentów korzystających z dofinansowania PFRON obowiązkowe jest przywiezienie ze sobą informacji o stanie zdrowia.
  4. Po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzymuje pisemne potwierdzenie wraz z podanym nr konta, na które należy wpłacić zaliczkę.
  5. Potwierdzenie, zgodnie z życzeniem pacjenta, może być wysłane pocztą lub elektronicznie.
  6. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji zawartych w pisemnym potwierdzeniu.
  7. W przypadku rozbieżności między rezerwacją a pisemnym potwierdzeniem – należy skontaktować się z pracownikiem recepcji.