1. Sanatorium „Wrzos” nie dokonuje wcześniejszej rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyjątek stanowią pacjenci poruszający się na wózkach inwalidzkich lub z poważnymi schorzeniami narządu ruchu.
  2. Kwaterowanie pacjentów odbywa się w recepcji, wg kolejności przybycia.
  3. Małżeństwa kwaterowane są zawsze w pokojach 2-os. Jeśli małżonkowie mają inne nazwiska – należy to wcześniej zgłosić w Sanatorium.
  4. Sanatorium „Wrzos” dysponuje pokojami 1, 2 i 3-os. z czego 95% miejsc znajduje się w pok. 2-os. Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny oraz są wyposażone w telewizor, radio i telefon.
  5. Pacjenci skierowani do Sanatorium „Wrzos” wnoszą częściową opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie, w wysokości ustalonej przez NFZ. Wykaz dopłat znajduje się na skierowaniu. Ponadto w uzdrowisku obowiązuje opłata klimatyczna 4,50 zł - za każdy dzień pobytu. Z opłaty klimatycznej zwolnione są wyłącznie osoby niewidome i ich opiekunowie. Należności z tytułu opłaty klimatycznej nie stanowią własności Sanatorium i pobierane są z upoważnienia i na rzecz Gminy Ciechocinek. Wszelkich opłat należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni pobytu w sanatorium.
  6. Każda osoba skierowana na turnus ma obowiązek przywieźć ze sobą dokumenty, które otrzymała z NFZ. Jest to warunek konieczny aby pacjent mógł być przyjęty do sanatorium.
  7. Pacjentów skierowanych przez NFZ przyjmujemy wyłącznie w dniu rozpoczęcia turnusu.
  8. Pierwszym świadczeniem w dniu przyjazdu jest obiad a ostatnim - śniadanie w dniu wyjazdu. Pokój należy opuścić do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
  9. Turnus sanatoryjny trwa 22 dni; rozliczamy 21 dób.
  10. Dyrekcja Sanatorium „Wrzos” nie wyraża zgody na skracanie pobytu z powodów innych niż przeciwwskazania medyczne.
  11. Ze względu na długi czas oczekiwania na skierowanie – stan zdrowia pacjenta od chwili złożenia wniosku do momentu otrzymania skierowania - może ulec radykalnej zmianie. W związku z powyższym informujemy, że w nielicznych przypadkach może zaistnieć konieczność dyskwalifikacji. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań i przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.