Pobyty dla Amazonek

Turnusy rehabilitacyjne, które pacjentki odbywają na własny koszt przeznaczone są dla wszystkich kobiet, niezależnie od istnienia powikłań lub ich braku. Ważne jest aby rehabilitację podjęto dopiero wówczas gdy ukończone zostanie leczenie, tj. chemioterapia lub radioterapia. Przeszkodą nie jest trwająca hormonoterapia.

Pakiet usług oferowany kobietom po mastektomii zawiera 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, badania lekarskie, całodobową opiekę medyczną oraz wyżywienie i zakwaterowanie.

Rezerwacji można dokonać na dowolny turnus.