Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora, ważnej bezterminowo, otrzymają 10% upustu przy zakupie wszystkie usługi, które świadczy Sanatorium „Wrzos”.

Ogólnopolska Karta Seniora nie jest honorowana przy opłatach za turnusy NFZ, PCPR oraz gdy płatnikiem lub współpłatnikiem jest jakakolwiek instytucja.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku tracą ważność Karty Stałego Klienta.