Pobyty dla Amazonek

Turnusy rehabilitacyjne, które pacjentki odbywają na własny koszt przeznaczone są dla wszystkich kobiet, niezależnie od istnienia powikłań lub ich braku. Ważne jest aby rehabilitację podjęto dopiero wówczas gdy ukończone zostanie leczenie, tj. chemioterapia lub radioterapia. Przeszkodą nie jest trwająca hormonoterapia.

Pakiet usług oferowany kobietom po mastektomii zawiera 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, badania lekarskie, całodobową opiekę medyczną oraz wyżywienie i zakwaterowanie.

Rezerwacji można dokonać na dowolny turnus. Opłata za pobyt jest taka jak w tabeli opłat pełnopłatnych; przy czym Amazonki oraz osoby im towarzyszące otrzymują upust w wysokości 15%.

Opłata dla Amazonek obejmuje 5 zabiegów dziennie, wyżywienie i zakwaterowanie a opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje 3 zabiegi, wyżywienie i zakwaterowanie.