Pobyty dla Amazonek

Turnusy rehabilitacyjne, finansowane częściowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), przeznaczone są dla kobiet po operacji nowotworu piersi, u których występują niepożądane skutki w postaci obrzęków, ograniczenia ruchomości obręczy barkowej, zespołów bólowych kręgosłupa, nawracających stanów zapalnych skóry i tkanki podskórnej lub zmian popromiennych a także zaburzenia ogólnej odporności organizmu. Rehabilitację można podjąć dopiero wówczas gdy ukończone zostanie leczenie, tj. chemioterapia lub radioterapia.
Przeszkodą nie jest trwająca hormonoterapia.
Wszelkie procedury medyczne takie jak: 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, badania lekarskie, całodobowa opieka medyczna oraz 3 sesje grupowe z psychoterapeutą – finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie podpisanego z Sanatorium Uzdrowiskowym „Wrzos” kontraktu. Za pozostałe świadczenia (noclegi i posiłki) pacjentki wnoszą opłatę ze środków własnych wg ustalonego cennika.

Aby uzyskać zgodę na odbycie rehabilitacji należy wypełnić samodzielnie ankietę i przesłać ją na adres Sanatorium „Wrzos”. Należy wypełnić ją bardzo rzetelnie, gdyż na tej podstawie lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjentki zakwalifikowane - zostają wpisane na listę osób oczekujących. Czas oczekiwania wynosi ok. 1,5 roku.

Każda pacjentka jest informowana o terminie turnusu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Otrzymuje wówczas blankiet skierowania na rehabilitację po mastektomii. Skierowanie musi być podpisane przez lekarza onkologa. Szczegółowe informacje na ten temat pacjentka otrzymuje indywidualnie wraz z pisemnym powiadomieniem o terminie wyznaczonego turnusu.

Na turnusy rehabilitacyjne finansowane częściowo przez NFZ nie przyjmujemy zgłoszeń grupowych. Możliwy jest natomiast pobyt osoby towarzyszącej.

Do pobrania: ANKIETA (plik .pdf) dla kobiet po mastektomii ubiegających się o zakwalifikowanie na turnus rehabilitacyjny dofinansowywany przez NFZ. (wypełnia sama zainteresowana)